Registrácia na konferenciu a burzu inovatívnych projektovRegistrácia na konferenciu bola uzavretá, v prípade špeciálnych požiadaviek kontaktujte lubica.binas@uvptechnicom.sk.

Konferencia sa realizuje v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, pre projekt: Univerzitný vedecký park
TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií - II. fáza kód ITMS2014+: 313011D232.
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.