Burza inovatívnych projektov

Voľné Obsadené
1. Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB senzorových technológií: spoločné pracovisko TUKE a TU Ilmenau Service GmbH-ILMSENS
prof. Ing. Dušan Kocúr, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
2. Systém na automatické rozpoznávanie a prepis mítingových audiozáznamov
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
3. Aplikačný výskum v oblasti virtuálno-realitných technológií na riešenie 30/stereoskopických zobrazovacích techník a ich implementáciu s použitím pokročilých prvkov rozhrania človeka – výpočtový systém
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
4. IT nástroje a služby pre analýzu rôznych typov procesov
prof. Ing. Ján Paralič, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
5. Inovačno-inkubačné laboratórne centrum aplikovaného výskumu v oblasti cloudových technológií, aplikácií a služieb
doc. Ing. František Jakab, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
6. Využitie Umelej inteligencie v inteligentných systémoch – rozvoj výskumu Centra pre inteligentné Technológie
prof. Ing. Peter Sinčák, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
7. Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov
doc. Ing. Ján Jadlovský, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
8. Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB senzorových technológií
prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
9. Projekčno-inžinierske pracovisko pre navrhovanie elektromechanických pohonných systémov a aplikácií aktuátorov a pohonných modulov
doc. Ing. František Ďurovský, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
10. Inžinierske a certifikačné pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácii v oblasti elektrotechniky a elektroniky
prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
11. Projekčno-inžinierske pracovisko numerického a experimentálneho modelovania mechanických a mechatronických sústav
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
12. Vývojovo-projekčné pracovisko pre rekonfigurovateľné roboty a ich aplikácie
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
13. Centrum výskumu, vývoja a realizácie inovačných výskumno-vývojových služieb pre flexibilné technológie a rekonfigurovateľné výroby
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
14. Tréningové pracoviská a certifikačné centrum pre riadenie rizík v oblasti bezpečnosti strojov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ako aj environmentálnych rizík
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
15. Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných nosných systémov a dopravných stavieb koncipovaných na báze znalostných technológií
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
16. Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných budov na báze tzv. zelenej architektúry
prof. Ing. Dušan Katunský 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
17. Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných technologických zariadení budov a ich transformácia na budovy s takmer nulovou bilanciou spotreby energie
Ing. František Vranay, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
18. Aplikovaný výskum a vývoj nástrojov pre inteligentné projektovanie a realizáciu stavieb
prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
19. Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných architektonických konštrukcií a štruktúr koncipovaných na báze znalostných systémov
doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
20. Výskum a vývoj inteligentných softvérových aplikácií a rozhraní pre riadenie, kontrolu a monitoring inteligentných systémov
prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
21. Aplikované metódy finančného a ekonomického rozhodovania v oblasti investičných aktivít
Ing. Peter Ďžupka, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
22. Nové technológie a systémy pre efektívne spracovanie uhlíkonosných surovín
doc. Ing. Ján Spišák, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
23. Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
24. Inovačný koncept výrobku na báze slovenských magnezitov
prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
25. Technológie recyklácie druhotných surovín
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
26. Aplikovaný výskum v oblasti paralelného a distribuovaného počítania
RNDr. Marek Kočan 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
27. Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu
Ing. Viktor Michalčin, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
28. Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek - počítač (HCI)
doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
29. Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu
RNDr. Erik Bruoth, PhD., RNDr. Radovan Engel, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
30. Laboratórium inteligentnej Dátovej Analýzy (LIDA)
RNDr. Peter Gurský, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
31. Výskum a vývoj geoprocessingu v geopriestorových technológiách a službách
doc. RNDr. Jaroslav Hofierka, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
32. Aplikovaný výskum (výskumné služby) v oblasti pedofyziky a environmentálnej pedológie
prof. Ing. Jozef Vilček, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
33. Výskum revitalizácie pôd primárne poškodených ťažkým priemyslom s využitím inovatívnych biologických postupov
prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
34. Výskum materiálov pre oblasť magnetokalorického chladenia
prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
35. Aspekty ochrany životného prostredia pri spracovaní uhlia – monitoring a revitalizácia vo vzťahu k izolácii a využitiu izolovaných organických látok
doc. Ruslan Mariychuk, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
36. Klaster Automatizačnej techniky a robotiky AT+R
Ľubomíra Levocká 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
37. SjF TUKE - MinebeaMitsumi futbalové humanoidné robotické systémy
Ing. Vladimir Beňo 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
38. Biotechnologické a analytické laboratóriá
RNDr. Vladimír Zelník, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
39. Výskumno-vývojové inovačné centrum BIOINFORMATIKA
doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., Ing. Miroslav Michalko, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
40. Probiotický prípravok pre včely na peľovom nosiči (MEDIPARK)
Doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
41. Probiotický prípravok stabilizovaný na alginite (MEDIPARK)
Doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
42. Metódy molekulovej epizootológie/epidemiológie pomáhajú pri analýze ohnísk vírusových nákaz (MEDIPARK)
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
43. Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ZIVSE)
Adriana Havettová 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
44. Riadenie multifunkčnej budovy UVP TECHNICOM
Peter Arendáš 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
45. Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Mgr. art. Petronela Kolevská 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
46. MEDIPARK: Inovatívne možnosti regenerácie a reparácie kostných, kĺbových a chrupkových tkanív pomocou MKB
MVDr. Ján Rosocha, CSc. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
47. INKUBATOR TUKE: “Startup “HandCubeKeys”
Ing. Ľuboš Belavý 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
48. UVP TECHNICOM: „TUKE-SPINEA E-MOTION CENTER“
Ing. Viliam Ďuraš, PhD., doc. Ing.František Jakab, PhD. 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00
Konferencia sa realizuje v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, pre projekt: Univerzitný vedecký park
TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií - II. fáza kód ITMS2014+: 313011D232.
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.